DISCUSSANTS

 
 • Oleksandr ALEKSANDROVYCH, Washington, DC

 • Ihor BARDYN, CUPP Director, Toronto

 • Andriy BIHUN, Washington, DC

 • Roman DIDENKO, CUPP 1996, Washington, DC

 • Henry HALE, Washington, DC

 • Olha HALYABAR, Arlington

 • Lucia HICKS, CUPP, Toronto

 • Maksym KLYUCHAR, CUPP 2006, University of Texas

 • Iryna KRASNOSHTAN, CUPP 2009, Kyiv Polytechnic Institute

 • Olha KROYTOR, CUPP 2007/2008, The George Washington University

 • Petro MARETS, CUPP 2009, Lviv Technical University

 • Natalka MYLENKO, CUPP 1997, Washington, DC

 • Andriy OLENYUK, CUPP 2006/2007, Georgetown University

 • Serhiy OPANASENKO, CUPP 2008, Rochester Institute of Technology

 • Tania ORLOVA, CUPP 2005, Brandeis University

 • Dmytro PANCHUK, CUPP 2007, Kansas State University

 • Oleksandr PANKIV, CUPP2008/2010, Boston University

 • Bohdan PECHENYAK, President of SUSTA

 • Oleksandr PERTSOVSKYI, CUPP 2007, Brandeis University

 • Lyubomyr REGUSH, CUPP 2007, Old Dominion University

 • Andriy SEMOTIUK, Los Angeles

 • Anna SEMOTIUK, University of Southern California

 • Pavlo SHOPIN, CUPP 2006/2008, University of Berkeley

 • Roman TASHLITSKYY, CUPP 2002/2003, University of San Francisco

 • Vyacheslav TOMENKO, CUPP 2004, University of Southern Maine

 • Evhenia VIATCHANINOVA, CUPP 2009/2010, University of Kyiv

 • Inna VIRIASOVA, CUPP 2005, University of Western Ontario

 • Bohdan VITVITSKY, New York

 • Inna VOLKOVA, CUPP 2005, Michigan State University

 • Anna YABLONSKA, CUPP 2006/2009, University of Ottawa

 • Olena ZAKHAROVA, Ukrainian Embassy Ottawa

 • Mykhaylo ZAKRYZHEVSKYY, CUPP 2006, Ohio University