Ottawa Model Ukraine Conference Videos

 
 

lhor BARDYN, H.E. Daniel CARON and H.E. Ihor OSTASH

I. ZAITSEVA, P. MITCHELL and I. VIRIASOVA

R. TASHLITSKYY , P. SHOPIN and A. MEMETOVA

I. TYSHCHENKO-MONASTYRSKA, A. OLENYUK and M. KLYUCHAR

P. PROTSYK, Y. KOVALCHUK and Y. KOBEL

J. KUHNER